Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná zmluva 2/2022 3.1.2022 Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov - maštaľ Topolecká Ľudovít Mlynarčík 33599912  864,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 17.12.2021 Audítorské služby GEOAUS, s.r.o. 35273970  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská V49/2021 13.12.2021 Ťažba dreva Vlastimil Dornák 47920823  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé november 2021 6.12.2021 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Zmluva Dodávateľská V47/2021 3.12.2021 Ťažba dreva Juraj Jonáš 46593276  33,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská P8/2021 2.12.2021 Prerezávka Pavol Durec 33444811  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Sch11/2021 30.11.2021 Stravovacie kupóny Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20212125 29.11.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny encare, s.r.o. 52302555   
Detail Zmluva Nájomná zmluva č.2 26.11.2021 Prenájom dreveného stánku na testovanie Covid19 Ako zachrániť život s.r.o. 53065131   
Detail Zmluva Dodávateľská V46/2021 22.11.2021 Ťažba dreva Ľudovít Mlynarčík 33599912  34,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská P7/2021 22.11.2021 Prerezávka Pavol Durec 33444811  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská V48/2021 9.11.2021 Ťažba dreva Roman Mojžiš 34268944  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé október 2021 2.11.2021 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Sch10/2021 28.10.2021 Stravovacie kupóny Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   1 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská V44/2021 25.10.2021 Ťažba dreva Roman Mojžiš 34268944  22,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 08102021 8.10.2021 Predaj nehnuteľnostíí - budova na ulici SNP 72 a pozemok parc.č. 45/40 a 45/41 PhDr. Alžbeta Dingová a manžel Ing. Vladimír Dinga   155 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 20 5.10.2021 Dodatok č. 20 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2007 Mesto Stará Turá 312002  220 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé september 2021 1.10.2021 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Sch09/2021 1.10.2021 Stravovacie kupóny Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   1 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská V43/2021 1.10.2021 Ťažba dreva Roman Mojžiš 34268944  17,00 EUR 
Export do excelu
© 2023 | www.lesotur.sk