Obchod s drevom

V obchode s drevom realizujeme vlastnú produkciu drevnej hmoty i produkciu z iných subjektov s dôrazom na trvalé a korektné obchodné vzťahy so spracovateľmi. Surové drevo vyrábame v sortimentoch podľa STN 48 0055 a 48 0056 (doporučených kritérií na triedenie dreva)

Listnaté výrezy I., II. akosti, piliarske výrezy III. A,B,C a vlákninu vyrábame z drevín buk, dub, jaseň, javor, čerešňa.
Ihličnaté výrezy I., II. akosti, piliarske výrezy III. A,B,C a vlákninu vyrábame z drevín smrek, smrekovec, borovica.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telef. čísle:
032/6576708
032/6576711
0918 474 320


mail: lesy@lesotur.sk
durec@lesotur.sk

 

Palivové drevo vyrábame z listnatých drevín buk, dub, javor, jaseň a z ihličnatých smrek, smrekovec.

© 2023 | www.lesotur.sk