Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 14.1.2011 časopis Les a letokruhy 1-12/2011 Lesmedium SK, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 3/2011_14/2008 1.3.2011 Ťažba dreva Ťažba dreva Slezák Marek 34550054   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 4/2011_4/2008 14.3.2011 Ťažba dreva Gustáv Dornák 34549561   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 3/2011_5/2008 14.3.2011 Ťažba dreva Pavol Durec 33444811   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 3/2011_6/2008 14.3.2011 Ťažba dreva Jozef Gavač 33445541   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 4/2011_8/2008 14.3.2011 Ťažba dreva Ján Jurík 34549595   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 3/2011_7/2008 21.3.2011 Ťažba dreva Miroslav Janso 37023403   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 2/2011_9/2008 21.3.2011 Ťažba dreva Ján Jurík 40275965   
Detail Objednávka vyšlá 3/2011 21.3.2011 Tabelačný papier 21x12" (1+1) KRPA Slovakia spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 4/2011_11/2008 29.3.2011 Ťažba dreva Ivan Knápek 34548564   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 4/2011_16/2008 29.3.2011 Ťažba dreva Štefan Tománek 32784929   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 5/2011_10/2008 31.3.2011 Ťažba dreva Miloš Klimáček 34550046   
Detail Faktúra došlá Faktúry 1.Q 2011 1.4.2011 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 23.5.2011 zemné práce - zhrnutie zeminy a jej odvoz ako súčasť zákazky záhradnícke úpravy pri... JURAJ HARGAŠ - HAMA    
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 28.6.2011 Feromónové odparníky PCIT Ecolure Róbert Bartuš, Ing. - PRO SILVA    
Detail Faktúra došlá Faktúry 2.Q 2011 1.7.2011 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá 6/2011 8.7.2011 Tlačivá "Povolenie chystanie dreva v samovýrobe" NLC Zvolen    
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 Dodatok 1/2011 20.7.2011 Užívateľská podpora - software na vedenie lesnej hospodárskej evidencie Foresta SK, a.s. 36368741  767,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 1.8.2011 Tabelačný papier 21x12" (1+1) KRPA Slovakia spol. s r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 9/2011 1.8.2011 Svietidlá do predajne MINERAL MMV a.s.    
Export do excelu
© 2023 | www.lesotur.sk