Predaj palivového dreva v roku 2020

Predaj palivového dreva začína 1.3.2020.

Palivové drevo sa bude predávať:

 od 9.00 do 16.30 v predajni na prízemí (od 12.00 do 13.00 obedňajšia prestávka)

Momentálne je palivového dreva dostatok, preto odporúčame záujemcom aby sa zásobili teraz, v tomto období, pretože v čase jarného rašenia stromov môže byť ťažba dreva obmedzená.

© 2023 | www.lesotur.sk