Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá Sch04/2018 3.4.2018 Stravovacie kupóny Le Cheque Dejeneur 31396674  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Taz_Krs3/2018 3.4.2018 Spracovanie kalamity Miroslav Janso 37023403  330,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Taz_Krs4/2018 3.4.2018 Spracovanie kalamity Pavol Durec 33444811  3 465,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Taz_Krs2/2018 8.3.2018 Spracovanie kalamity Pavol Durec 33444811  1 584,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé február 2018 5.3.2018 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Sch03/2018 27.2.2018 Stravovacie kupóny Le Cheque Dejeneur 31396674  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé január 2018 6.2.2018 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Sch02/2018 30.1.2018 Stravovacie kupóny Le Cheque Dejeneur 31396674  960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 D16/2018 15.1.2018 Dodatok č.16 k Nájomnej zmluve zo dňa 1. januára 2007 Mesto Stará Turá 312002   
Detail Objednávka vyšlá Taz_Krs1/2018 12.1.2018 Spracovanie kalamity Ťažba dreva Slezák Marek 34550054  907,50 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé december 2017 5.1.2018 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Sch01/2018 2.1.2018 Stravovacie kupóny Le Cheque Dejeneur 31396674  880,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 700/045L-0001/2017 12.12.2017 Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  70 078,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé november 2017 5.12.2017 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Taz_Krs22/2017 4.12.2017 Spracovanie kalamity Ján Mlynarčík 40340163  2 560,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Sch12/02017 1.12.2017 Stravovacie kupóny Le Cheque Dejeneur 31396674  960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská V35/2017 20.11.2017 Ťažba dreva Ľudovít Mlynarčík 33599912  5 827,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská V36/2017 20.11.2017 Ťažba dreva Ľudovít Mlynarčík 33599912  3 078,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská V37/2017 20.11.2017 Ťažba dreva Ľudovít Mlynarčík 33599912  1 878,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská V35/2017 20.11.2017 Ťažba dreva Ľudovít Mlynarčík 33599912  5 827,71 EUR 
© 2019 | www.lesotur.sk