Zmluva č. 08102021

Typ: Kúpna zmluva
Číslo: 08102021    
Predmet : Predaj nehnuteľnostíí - budova na ulici SNP 72 a pozemok parc.č. 45/40 a 45/41 
Partner: PhDr. Alžbeta Dingová a manžel Ing. Vladimír Dinga
IČO:
Adresa: Hviezdoslavova 43/633, 91601 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 8.10.2021 
Dátum účinnosti: 9.10.2021 
Deň podpisu: 8.10.2021 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 155 000,00 EUR  
Previazané dokumenty:
© 2021 | www.lesotur.sk