Vyhodnotenie súťaže "Les očami detí"

Ďakujeme všetkým deťom a ich pani učiteľkám, ktoré sa zúčastnili súťaže "Les očami detí". Dostali sme veľa nádherných "dielok o lese" a bolo veľmi náročné vybrať najkrajšie z nich. Ešte raz ďakujeme a víťazom blahoželáme!!! Vaši lesoturáci. :-) Víťazi súťaže:
© 2020 | www.lesotur.sk