Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 2022/1 9.1.2023 WebLES užívateľská podpora Foresta Sk, a.s. 36368741  1 463,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá HL 2/2015 26.1.2015 ohŕňanie snehu-lesy mesta Stará Turá Martin Chalupa    
Detail Objednávka vyšlá 0/2013 15.1.2013 Kompletné zabezpečenie verejného obstarávania a súťaže Viktor Mazúr, Ing.    
Detail Zmluva Dodávateľská 001 10.12.2020 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu (maloodber) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 0411/2019 4.11.2019 Zmluva o dodávke plynu
(maloodber)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  0,02 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 08102021 8.10.2021 Predaj nehnuteľnostíí - budova na ulici SNP 72 a pozemok parc.č. 45/40 a 45/41 PhDr. Alžbeta Dingová a manžel Ing. Vladimír Dinga   155 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 1 9.12.2020 Dodatok č.1 k DOHODE o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 14.1.2011 časopis Les a letokruhy 1-12/2011 Lesmedium SK, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 23.1.2012 Ťažba dreva Patrik Dávidek 41912004  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2012 7.2.2012 Cartige do tlačiarní Jaroslav Petráš, Ing. - PROBE    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 22.1.2013 Ťažba dreva Štefan Tománek 32784929  8 032,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2013 20.3.2013 Feromónové odparníky PCIT Ecolure Róbert Bartuš, Ing. - PRO SILVA   281,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2014 8.1.2014 Stravovacie kupóny Le Cheque Dejeneur 31396674  1 008,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 13.1.2014 Prerezávka BEREC Služby v lesnom hospodárstve 34489223  1 643,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 22.12.2014 Zmluva o poskytovaní služby-zvýhodnené firemné hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 24.1.2017 Audítorské služby GEOAUS, s.r.o. 35273970  1 800,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia zmluva 1/2018 19.6.2018 Poskytnutie vecného daru - "drevnej hmoty" Dobrovoľný hasičský zbor Papraď 00177474/1615  136,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 3.2.2020 Ťažba dreva Ján Mlynarčík 40340163  18,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná zmluva 1/2023 2.1.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov - maštaľ Topolecká Ľudovít Mlynarčík 33599912  156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 10 20.12.2013 Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve zo dňa 1. januára 2007 Mesto Stará Turá 312002  20 000,00 EUR 
Export do excelu
© 2023 | www.lesotur.sk