Úvod

Racionálne obhospodarovanie lesov s trvalým využívaním a obnovovaním prírodných zdrojov pomocou biologických zákonitostí spolu s rešpektovaním ekológie lesa vytvára harmonický vzťah medzi človekom a lesným prostredím. Zveľaďovanie a ochrana lesa prináša úžitok v podobe čistých produktov potrebných pre život človeka.