Predaj palivového dreva v roku 2019

Predaj palivového dreva bol zahájený 4.3.2019.

Palivové drevo sa bude predávať:

od 7.00 do 9.00 v kancelárii na poschodí

a od 9.00 do 16.30 v predajni na prízemí.

Momentálne je palivového dreva dostatok, preto odporúčame záujemcom aby sa zásobili teraz, v tomto období, pretože v čase jarného rašenia stromov môže byť ťažba dreva obmedzená.

© 2020 | www.lesotur.sk