Ako nakupovať

Spôsob nákupu

Milí zákazníci, nakupovanie v internetovom obchode lesotur.sk je naozaj jednoduché. Aby sme Vám nákup ešte uľahčili, zostavili sme pre Vás zoznam krokov, ktoré by Vám pri nakupovaní mohli pomôcť.

Tovar z nášho e-shopu si môžete objednať veľmi jednoducho. Pri vybranom tovare kliknite myšou na položku "vloži do košíka". Tovar bude automaticky pridaný do Vášho nákupného košíka. Keď chcete nákup uzavrieť a odoslať objednávku, kliknite na ponuku "Košík". V tejto ponuke môžete ešte zmeniť, prípadne vymazať položky z košíka, určíte si, akým spôsobom Vám tovar pošleme a následne kliknete na políčko "Objednaj". Po záväznom potvrdení objednávky Vám pošleme potvrdenie o prijatí objednávky na Vašu e-mailovú adresu. Zároveň Vás budeme informovať o dostupnosti Vami objednaného tovaru.

Spôsob platby

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť: Faktúrou - prevod na účet dodávateľa pred dodaním tovaru. Tovar bude vyexpedovaný po pripísaní kúpnej ceny na účet dodávateľa. Vklad na účet dodávateľa pred dodaním tovaru. Tovar bude vyexpedovaný po pripísaní kúpnej ceny na účet dodávateľa.
Ceny uvedené v e-shope platia pre nákup produktov prostredníctvom on-line obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Ceny sú uvádzané bez DPH a pri sumarizácií objednávky v nákupnom košíku aj vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Storno podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar je vypredaný. V každom prípade Vás budeme informovať o nevybavení objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, ak si zákazník zvolí osobný odber objednaného tovaru ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 dní od vykonania objednávky.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu zákazníka. Ak zákazník tovar obdržal a prevzal, je povinný zaslať ho späť na adresu prevádzky predávajúceho, pričom tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a musí byť kompletný. Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe. Zákazník je povinný tovar poslať doporučene a poistený, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu (zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá). Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

Dodanie tovaru

Vaša objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar Vám dodáme podľa možnosti do 3-4 dní. Tovar s označením "na objednávku" bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 30 dní. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody.

Dodanie tovaru sa môže uskutočniť nasledovným spôsobom:

 1. Osobný odber - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne po uhradení faktúry.
 2. Dobierka - tovar Vám zašleme na dobierku na Vami uvedenú adresu. Platba na dobierku.
 3. Kuriér - tovar Vám zašleme kuriérom. Platba vopred.

Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zásielku nepreberajte a ihneď nás kontaktujte! Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér). Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Záručná doba

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym používaním výrobku.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Kupujúci má možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.

Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia Servera neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Garancie

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 4. priloženie dokladu
 5. informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Nenesieme zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér). Viditeľne poškodený
 4. tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!